Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Pos ve benzeri cihazlar ile akıllı kart kullanarak veya kullanmadan kurumsal ve bireysel kullanıcılara ödeme ve elektronik kontrol sistemleri yazılımı ve üretimi hizmeti, tasarımı, satışı ve pazarlaması, donanımların barındırılması ve yönetilmesine ve denetlenmesine yönelik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilgi güvenliği faaliyetleri sunan şirketimizin bünyesinde bulunan Yönetim, Ar-Ge, Yazılım, Muhasebe ve Finans, Satın alma, Tedarik Yön. İdari İşler, Kalite, İnsan Kaynakları gibi departmanlara ait faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilgi güvenliği politikamız dâhilinde;

 • Grup içi ve nihai müşterilerimizin hizmet kalitesi, fiyat, termin süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamayı ve müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamayı,
 • Hizmet kalitesinde istenen seviyeye ulaşmak nihai müşterilerin beklentilerini dikkate almayı ve bunu yerinde hizmet kalitesi ile sağlamayı,
 • Hizmette kanunen ve kalite ile ilgili karşılaşılabilinecek riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanarak öngörüp engellemeyi ve böylelikle sıfır hatayı hedgeflemeyi,
 • Standart iş yapış şekillerini belirleyerek hizmet verdiğimiz her noktada aynı kaliteyi sağlamayı,
 • Şirket süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir kalite yönetim sistemi yürütmeyi ve bu sistemi geliştirmeyi,
 • Tüm çalışanların şirketimiz amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamayı,
 • Tedarikçileri ile karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkisi yürütmeyi ve ana tedarikçilerinin kalite yönetim sistemi kurma ve yönetmelerini desteklemeyi,
 • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
 • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerinin farkında olmayı ve bu riskleri yönetmeyi,
 • Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
 • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,
 • Sızma testlerinde müşterilerimizin vermiş olduğu kapsam dahilinde ve planlanan sürede hizmetin eksiksiz yapılmasını, hizmet esnasında kesintiye neden olabilecek durumları müşteri ile paylaşmayı ve elde edilen sızma testi verilerinin güvenliğinin sağlanmasını,
 • Sızma testlerinde görev alacak personelin alanında bilgili, deneyimli ve yetkin olmasının sağlanması,
 • Gerekli bilgi güvenliği görev ve sorumluluklarını belirlemeyi, gerekli kaynağı sağlamayı ve ilgili atamaları yapmayı,
 • BGYS’nin işletilmesinde istisnai ve kapsam dışı faaliyetleri de göz önünde bulundurmayı,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, stajyerlere, ziyaretçilere, tedarikçilere ve ilgili diğer 3.taraflara ait kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda tüm sorumlulukları karşılamayı,

Taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR

SERVİS YÖNETİM POLİTİKASI

Tüm yasal düzenlemeler çerçevesinde ISO/IEC 20000:2012’in gerekliliklerine uyum sağlayan bir yönetim sistemi kurulması, INVENTIV çalışanlarının bu hedef doğrultusunda gerekli eğitimleri alarak bilinçlendirilmeleri, kaliteli servis yönetim sistemlerini içselleştirmeleri, bu bakış açısını tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşmak, müşteri talepleri ile sınırlı kalmadan müşteri ve iş ortaklarımıza yön veren IT servis sunumu sağlamaktır.

Taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR