Yaşar Ateş

System and Security Administration Manager02 Ağustos

Siber Güvenlik Nedir?

Siber Güvenlik Nedir?

Siber güvenlik nedir sorusu; internete ya da yerel bir ağa bağlı bilişim sistemlerinde tutulan; kod, eposta, müşteri profilleri vb. bilgilerin, bu bilgileri başka bilişim sistemlerine aktarmak için kurulan entegrasyonların, maddi veya manevi dijital varlıkların ve verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması şeklinde tanımlanabilir.

Yaşadığımız dönemde, birçok kişisel ve profesyonel işler elektronik ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla sadece kişisel değil; devlet, kamu kurumu, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kobiler, irili ufaklı tüm özel şirketler gibi kurumsal yapılar da, tüketicilere veya diğer şirket ve kurumlara sundukları ürün ve hizmetleri ve bunların satışlarını, satabilmek için yaptıkları pazarlama faaliyetlerini dijital ve elektronik ortamlar aracılığıyla gerçekleştirmekteler. Bireysel olarak da diğer insanlarla kurulan iletişimler ve bilgi aktarımlarının büyük bir kısmı elektronik ortamlarda gerçekleşiyor.

Kurumsal Siber Güvenlik

Tüm kurumsal ve kişisel verilerimizi bu sanal dünya içerisinde siber saldırılara karşı korumak durumundayız. Sanal, dijital ya da elektronik ortamlarda tutulan verilerin korunması da “Siber Güvenlik” kavramının içerisine giriyor.

Siber Nedir?

Bilişim sistemleri altyapısına dayanan ağlara “Siber” adı verilir. Siber kavramı, dijital bir karşılığı olan varlığı barındıran ya da iletilmesini sağlayan donanımlar, yani sanal gerçeklik olarak da tanımlanabilir. Siber Güvenlik kavramını şöyle özetleyebiliriz; alt yapısı bilişim sistemleri olan siber ağlar üzerinde yaşanan hayatın güvenliğinin sağlanarak, gizliliğinin korunmasıdır.

Bilgi Güvenliği

Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Farkı Nedir?

Siber güvenlik ve bilgi güvenliği birbirleri yerine kullanılır, fakat ince bir çizgiyle ayrılan kavramlardır. Bilgi güvenliği bilginin bütünlüğünün, güvenliğinin ve gizliliğinin korunması olarak tanımlanır. ISO 27001 ve COBIT gibi küresel düzeyde kabul edilen standartlarla şekillenmiştir. Bilgi güvenliği içerisinde, yapısı bilişim sistemleri olan bilgi güvenliği de Siber güvenlik kapsamına girer; Siber güvenlik, bilgi güvenliği konusunun bir alt başlığıdır diyebiliriz.

Kurumların Siber Güvenliği

Kurumlar Açısından Siber Güvenlik Nedir?

Kurumlar, şirketler ve kobiler penceresinden siber güvenlik kavramına baktığımız zaman karşımıza ilk olarak bilgi güvenliği kavramı gelmektedir. Kurumların sahip oldukları varlıkların en başında “veri / bilgi” gelmektedir. Kurumlar sahip oldukları bilgiyi derler, işler, satar, kiralar veya bir ürün / değer üretmek için kullanabilirler. Kurumlar için kritik önem arz eden bilgi güvenliği için global dünyada birçok standart oluşturulmuştur. ISO 2701 kurumlar için üretilen global çaptaki ilk ve tek denetlenebilir bilgi güvenliği standardıdır. Bilgi güvenliğini sağlayarak gizli verilerini ve sahip oldukları en önemli varlığı, “bilgi”yi korumakla yükümlüdürler.