Kadir Odunkesen

Principal System and Security Manager

TSE Standartlarına Göre Sızma Testi Nasıl Yapılır?

Teknolojinin ilerlemesi, siber saldırganların bilgiye ve sistemlere erişimini kolaylaştırır. Bu nedenle veri güvenliği, her geçen gün daha önemli hâle gelir. Bilgi güvenliğinin temeli olan sızma testleri, bilişim altyapılarındaki zafiyetlerini önceden tespit ederek gereken önlemleri almayı sağlar. Penetrasyon testi, kısaca bir organizasyonun bilgi sistemlerindeki açıkları belirlemek amacıyla yapılan çalışmalardır. Böylelikle kurumlar; siber saldırıları engelleyebilir, hassas verilerini koruyabilir ve sistemlerine yönelik yetkisiz erişimleri önleyebilir.

Sızma ya da diğer adıyla penetrasyon testi, organizasyonun isteği ve ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirilir. Fakat bazı sektörlerde bilgi güvenliğinin kritik olması nedeniyle bu testlerin yaptırılması zorunlu kılınmıştır. Sızma testlerinin yasal çerçevesi ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenir. Kurumlar, bilişim altyapısındaki zayıflıkları tespit etmek ve gidermek için bu standartları sağlayan TSE onaylı firmalardan destek alır. Bu sayede kurumlar, TSE sızma testi sertifikası alabilir. Yazının devamında söz konusu belgeye dair merak edilenleri açıkladık.

TSE Sertifikalı Sızma Testi Nedir? Standartları Nelerdir?

Kurumlar, bilgi güvenliğini artırmak için penetrasyon firması seçimi yaparken bazı detaylara dikkat etmelidir. Bu detayların başında sızma testini gerçekleştirecek firmanın TSE onaylı olması yer alır. TSE onaylı sızma testi, ilgili bilişim altyapısının güvenlik açısından analiz edilmesi ve bulunan zayıflıklardan faydalanılarak sistemlere girilmesidir. Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği ölçütlere göre ve sınavlarında başarılı olarak sertifikalandırılan güvenlik uzmanları tarafından yapılır.

TSE sızma testi sertifikası almak isteyen organizasyonlar, bazı koşulları yerine getirmek zorundadır. Bu şartlar arasında ilk sırada TSE 13638 standartlarını karşılayan uzmanlardan destek almak yer alır. Koşulları karşılayan sızma testi uzmanları; A, B ve C olmak üzere farklı sınıflarda faaliyet gösterir. Söz konusu sınıflar, penetrasyon testlerinde uygulanması gereken standartlarda belirleyici olur. Testin yasal sınırlarını çizdiği için bilgi sistemlerinin güvenliğinde önemli rol oynar.

TSE Sızma Testi Sertifikası Nedir?

Her geçen gün gelişen sızma testleri, bazı uluslararası ve yerel standartların uygulanmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bu süreçte ortaya çıkan TSE sertifikası, penetrasyon testlerinin yeterliliği kanıtlanmış kurumlar tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyar. Zira TSE onayı, bu alanda faaliyet gösteren uzmanların yetkisini ve donanımını gösterir. Özetle TSE sızma testi sertifikası, bilişim altyapısı Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği ölçütlere uygun olan organizasyonlara verilen bir belgedir.

Firmalar Neden TSE Sızma Testi Sertifikasına İhtiyaç Duyar?

Firmalar, TSE sızma testi belgesi alarak çeşitli avantajlar elde eder. Sızma testi, bazı sektörlerde yasal gereklilikler arasında yer alır. Örneğin finansal kuruluşlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ’i çerçevesinde yılda en az bir kere penetrasyon testi yaptırmak zorundadır. Bilgi güvenliği için sızma testi yaptırması gereken diğer kurumlar ve kuruluşlar şunlardır:

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
  • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO), Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi kapsamında kurumların sızma testinde dikkat edeceği detayları açıklamıştır. Kurumlar, bu rehberdeki ilkeleri ve standartları göz önünde bulundurarak siber saldırılara karşı güçlü önlemler alabilir.

TSE Sertifikalı Sızma Testi Avantajları Nelerdir?

TSE sızma testi sertifikası, bir firmanın bilgi güvenliği konusunda standartlara uygun olduğunu gösterir. Bu da organizasyonun müşteriler, iş ortakları ve diğer paydaşlar açısından güvenilir kabul edilmesini sağlar. TSE sızma testinin avantajları arasında şunlar da yer alır:

  • Doğrulanmış yetenekler: Sızma testi sertifikasyonları, bireylerin siber güvenlik alanındaki bilgisine ve becerilerine resmîyet kazandırır. Bu belgeler, firmanın söz konusu alandaki yetkinliğini doğrular.
  • Siber güvenlik bilinci: TSE sızma testi sertifikası, kurumların siber güvenlik alanındaki gelişmelerden ve yeni tehdit modellerinden haberdar olmasını sağlar. Bu sayede organizasyonlar, yeni saldırı yöntemlerini öğrenebilir ve bunları önlemek için kullanılan güncel güvenlik önlemlerinden yararlanabilir.
  • Siber güvenlik sorumluluğu: Sertifikasyonlar, kurumların ve sızma testi uzmanlarının hem etik kurallara hem de yasal gerekliliklere uymasına olanak tanır. Bu sayede şirket bilgilerinin güvenliğini korumak ve olası maddi ya da manevi kayıpları engellemek mümkün hâle gelir.

Ayrıca TSE sızma testi sertifikası, siber güvenlik çalışmalarının belirli bir metodolojiye uygun olarak yapılmasını sağlar. Meydana getirdiği standardizasyon sayesinde sızma testlerinin tutarlı ve raporlanabilir nitelikte olmasına destek verir. Bu standartlar, genellikle penetrasyon testi sürecinin tüm aşamalarını kapsar. Hedef belirleme, risk analizi, testin uygulanması ve son olarak detaylı bir raporun hazırlanması gibi adımlara yön verir. Böylelikle farklı siber güvenlik uzmanların aynı standartlara göre çalışması ve elde edilen sonuçların karşılaştırılması gibi avantajlara ulaşılır.

TSE Standartlarına Göre Sızma Testi Nasıl Yapılır?

TSE sızma testi firmaları, bu süreçte bazı adımları izler. Öncelikle TSE sızma testi sertifikası almak isteyen kurum, zafiyetlerinin belirlenmesini istediği sistemleri belirler. Penetrasyon testi şirketine de bu sistemler hakkında bilgi verir. Daha sonra taraflar arasında işlemin şartlarını ve kapsamını belgelemek adına bir sözleşme imzalanır. Güvenlik değerlendirmeleri, sızma testi senaryoları ve bulguları, sonuçlar üzerinde yapılan risk ölçümleri ve önerilen tedbirlerin ardından süreç tamamlanır.

Güvenlik Değerlendirmeleri

Güvenlik değerlendirmesi aşamasında gerçekleştirilecek penetrasyon testinin odak noktaları ve hangi sistemlerin inceleneceği belirlenir. Sızma testi firması, bu bilgileri temel alarak testin kapsamını ve hedeflerini tespit eder. Ayrıca ölçümler sırasında kullanılacak IP adreslerini bilişim altyapısı incelenen organizasyona iletir. Bu sayede gerçek bir atak durumunda sızma testi yapan firmanın eylemlerini saldırıdan ayırmak mümkün olur. 

Ardından sıra, sızma testi araçlarını kullanılarak sistem genelinde kapsamlı bir tarama gerçekleştirmeye gelir. Otomatize araçlar; bilişim altyapısında servislerin çalıştığı portları, kullanılan versiyonları ve benzeri bilgileri belirler. Daha sonra manuel yöntemlerle tekrar bir tarama yapılır. Böylece güvenlik açığı olup olmadığı tespit edilir.

Sızma Testi Senaryoları ve Sonuçları

Sızma testi senaryolarında bilgi sistemlerinin güvenlik zafiyetlerini tespit etmek için bilinçli ve kontrollü siber saldırılar planlanır. Bu senaryolarda güvenlik açıklarına, yanlış yapılandırmalara veya zayıf noktalara odaklanılır. Özetle, potansiyel bir saldırganın sisteme nasıl girebileceği simüle edilir. Elde edilen sonuçlar ise güvenlik zafiyetlerini, risklerini ve önerilen iyileştirme önlemlerini içeren detaylı bir TSE sızma testi raporu halinde sunulur. 

Sonuçlar Üzerinde Risk Değerlendirmesi

Penetrasyon testi sonuçları, belirlenen güvenlik zafiyetlerinin potansiyel etkilerini belirlemek için detaylı bir değerlendirmeden geçer. Bu aşamada tespit edilen risklerin organizasyon için ne kadar kritik olduğunu belirlemek, önceliklendirmek ve etkilerini anlamak hedeflenir. Risk değerlendirmesi, her bir güvenlik açığına bir öncelik seviyesi atayarak siber güvenliğe ayrılan kaynakların daha etkili şekilde yönetilmesine ve düzeltme tedbirlerinin önem sırasına göre uygulanmasına yardımcı olur. 

Firma için Önerilen Önlemler

TSE sızma testi onaylı firmalar arasında yer almak istiyorsanız bu ölçümlerin ardından önerilen güvenlik tedbirlerini eksiksiz olarak uygulamanız gerekir. Böylece güvenlik açıklarını geç kalmadan gidermeniz ve organizasyonun bilişim sistemlerini güçlendirmeniz mümkün olur. İlk olarak, kritik sistemlerdeki güvenlik açıklarını ortadan kaldırmaya çalışabilirsiniz. Ayrıca güvenlik politikalarını gözden geçirip güncellemek, personeli bu konuda eğitmek ve sızma testi sonuçlarını bir sonraki güvenlik stratejilerine entegre etmek de önemlidir. 

TSE Standartlarına Uygun Sızma Testi ile Firmanızın Dijital Güvenliğini Sağlayın

Kurumunuzun dijital güvenliğini sağlamak için TSE sızma testi uzmanı sertifikasına sahip ekibiyle hizmet veren inventiv’den faydalanabilirsiniz. Zira inventiv, penetrasyon testi sonucunda tespit ettiği tüm açıkları, şifreli bir dijital dosya ile size raporlar. Ayrıca kritik, yüksek, orta ve düşük şeklinde önceliklendirdiği risklere yönelik çözüm önerileri de sunar. TSE-Güven Damgası, KVKK, PCI-DSS, ISO27001 gibi sertifikasyonları olanlar ya da edinmek isteyenler, Securvent hizmetiyle denetleme ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirebilir. Kurumunuzun regülatif zorunluluklarını karşılamak, verilerini ve itibarını korumak için TSE onaylı sızma testi firması inventiv’den destek alabilirsiniz.